XVII. Božićni Kup

Dvorane

ŠD DUBRAVA

Koledinačka bb

DVORANA OŠ MATE LOVRAK

Aleja Blaža Jurišića 13, 10040, Zagreb